Sức ép đối với đào tạo đại học: thay đổi hay tụt hậu

0
49
dao-tao-dai-hoc

“Thay đổi hoặc Tụt hậu” – đó chính là câu hỏi lựa chọn mang tính chiến lược đang đặt ra với các trường đại học hiện nay trong thời kỳ 4.0.

Chính vì vậy, năm 2018, nhiều trường đại học quyết tâm đã có sự chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh tương tác và khát khao vươn tới chất lượng góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo của nước nhà đang trong quá trình quốc tế hóa mạnh mẽ.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Không thay đổi hoặc thay đổi chậm sẽ đồng nghĩa với tụt hậu.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân:

Trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các mô hình kinh doanh mới tại một nước đang trên đà phát triển như Việt Nam đã và đang tạo ra sức ép lớn và đặt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trước nguy cơ tụt hậu so với chính mình nếu không thay đổi.

Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những trường đại học đang giữ vị trí đi đầu, dẵn dắt một số ngành, một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về kinh tế như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD).

Với lịch sử hơn 60 năm phát triển và 40 năm đào tạo sau đại học cùng một vị thế hàng đầu là một tài sản quan trọng mà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được. Tuy nhiên, trong một xã hội Việt Nam năng động và trẻ tuổi với khát vọng vươn tới phồn thịnh dựa trên nền tảng tri thức, không thay đổi hoặc thay đổi chậm sẽ đồng nghĩa với tụt hậu.

Do đó, Trường Đại học KTQD phải đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể cho chính mình, lựa chọn hướng đi ưu tiên phù hợp với xu thế phát triển của thời đại trong các hoạt động chuyên môn, trước hết là đào tạo sau đại học.

Để đổi mới chính mình, nhà trường hướng đến một mô hình tiên phong về quản lý đại học và sau đại học hiện đại. Mô hình một trường đại học công lập với mục tiêu “kép” là đào tạo, chuyển giao tri thức được tích hợp với mục tiêu phát triển và sáng tạo tri thức khoa học, từ đó hướng tới tạo ra một giá trị cộng hưởng thiết thực và hiệu quả hơn cho xã hội với tư cách là một trường đại học hàng đầu, lấy đào tạo sau đại học làm trọng tâm.

Trong thời gian gần đây, Trường Đại học KTQD chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh tương tác và tích hợp các giá trị hàn lâm học thuật với các giá trị kinh tế, sự năng động trong liên kết đào tạo với nước ngoài và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ là những bằng chứng cho thấy hình ảnh bước đầu của một trường đại học đang khát khao vươn tới chất lượng. Một trường đại học đang nỗ lực tự chủ về thực chất, luôn năng động và đi đầu trong việc góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của nước nhà và đang trong quá trình quốc tế hóa mạnh mẽ.

“Thay đổi hoặc Tụt hậu” – đó chính là câu hỏi lựa chọn mang tính chiến lược đang đặt ra với thế hệ hiện tại và tương lai của Đại học KTQD. Và hơn bao giờ hết, nhân tố mang tính quyết định để Nhà trường thực sự vững bước trên quỹ đạo phát triển mới chính là yếu tố “CON NGƯỜI”.

Năm 2018 đến với nhiều kỳ vọng và đột phá trong bối cảnh phát triển mới, tập thể sư phạm Nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý, tạo đà cho một quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững của Trường trong thời kỳ mới.